2006/09/14

Irányelvek - amolyan házirend

Hogy elkerüljük a felesleges vitákat, sértődéseket, félreértéseket, néhány pontban adnék némi irányvonalat ahhoz, hogy hogyan is képzelem el a blogon folyó diskurzust. (Már ha lesz egyáltalán ilyen.)


MODERÁLÁS

Egyelőre úgy döntöttem, hogy a hozzászólásokat nem moderálom előzetesen (azaz a hozzászólás egyből megjelenik a blogon), viszont megkérek mindenkit, hogy a stílus, amelyet használnak, legyen méltó egy oly valakihez, aki képes meglátni a másik emberben szeretett testvérét, de legalábbis az embert. Kritikai mondanivaló miatt egy hozzászólást sem fogok moderálni, viszont a vádaskodó, személyeskedő, értelmetlen, ordináré hangvételű (legyen ez csupán egyetlen szó), káromkodó, az Egyházat vagy híveit szidó és a témába nem illő hozzászólásokat törölni fogom. A törlést, és annak okát jelezni fogom. A moderációval kapcsolatos megjegyzéseket kizárólag e-mailben teheti meg az illető.
Az esetleges nicknevek megválasztásánál törekedjünk olyant választani, ami nem sért másokat. Megjegyzem előre, hogy semmi kedvem párbeszédet folytatni "Adolf Hitlerekkel", "Mefisztókkal", sem "Jézusokkal", "Szent Mihályokkal", vagy "boszorkányégetőkkel", "purifikátorokkal", vagy ezekhez hasonló fantáziadús nicknevet használókkal. Lehetőleg mindenki használja a keresztnevét vagy a valódi becenevét, esetleg valami megkülönböztető jelzéssel.


SZABAD VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

Elsősorban mind a "depositum" honlap, mind ez a blog a protestáns-katolikus ellentétekről szól, illetve szeretném, ha erről szólna, de ettől függetlenül bármelyik vallás hívője megfogalmazhatja véleményét. Természetesen ugyanez vonatkozik azokra is, akik nem hisznek Isten létében. Viszont gátat fogok szabni annak, ha valaki monológokban megpróbálja elárasztani saját vallásának nézeteivel az oldalt.


KATOLIKUSOKNAK

Az oldal egyetlen egy katolikus lelkiséget, teológiai vagy filozófiai irányzatot sem akar kizárólagosnak, vagy a másiknál jobbnak, helyesebbnek tartani. Meggyőződésem, hogy a katolikumhoz, amelynek részesei vagyunk, minden egyes színfolt hozzátartozik, de ha egyetlen színt akarunk kihangsúlyozni, vagy ráhúzni a többi színre, akkor az egész kép vagy elmosódik, vagy eltorzul. Az, hogy milyen színekből áll össze ez a kép, és melyekből nem, azt egyedül az Egyház Tanítóhivatala döntheti el. Éppen ezért megkérném az összes katolikust, aki hozzászól valamelyik témához, hogy elsődlegesen az össz-katolikus véleményt képviseljük, s ha ettől különbözik a saját (vagy a lelkiségi) elgondolás, akkor azt vagy ne hozza fel, vagy ha felhozza, akkor csak abban az esetben, 1) ha ezt jelzi, valamint 2) ha a skála másik végén lévő véleményt is képes minden vita nélkül elfogadni, mint véleményt. Természetesen magam is jobban vonzódok egy-egy ilyen színhez, amit valami módon "jobbnak" érzek, de ezt az én saját, szubjektív hozzáállásomnak tartom, ugyanúgy mint másoknak egy másikat."KEREKASZTAL"

Az esetleges vitáknál képzeljük el úgy, mintha barátokként egy közös asztal mellett beszélgetnénk (és az asztal jó erősen rögzítve van. ;-) ). Jó volna tanulni egymástól, és ez csak úgy lehet, ha megkíséreljük kölcsönösen tanítani (de nem kioktatni) egymást. Lehet, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor felforrósodik a hangulat, de ne ez legyen a jellemző, ne ez uralja az írásainkat. Mindannyian rendelkezünk valamiféle háttértudással, háttértapasztalattal, amivel nem feltétlenül rendelkezik a másik, ezt próbáljuk meg figyelembe venni.
A hitvédelem, és a saját véleményhez való ragaszkodás nem jelenti azt, hogy nélkülöznünk kellene az egymás iránti tiszteletet, az udvariasságot, a jó akaratot és a nyitottságot.


SZEMÉLYES TÁMADÁSOK

Ha blogon bárki valaki ellen becsületsértő, személyes támadásba kezd, azt kivétel nélkül törölni fogom (jelezve a törlést). Ha engem ér ez a támadás, az nem zavar, kivétel abban az esetben van, ha ezt olyan szavakkal teszi, ami kiüti a biztosítékot bármely kulturált fórumon. Azonban felhívom minden egyes leendő ítélkező figyelmét, hogy ha ezt e-mailen keresztül teszi meg, akkor nem fogja a többi olvasót zavarni, valamint saját udvariatlansága, tiszteletlensége, dühe vagy keserűsége sem fog napvilágot látni. Arra is számítson, hogy minden bizonnyal teljesen figyelmen kívül fogom hagyni ezeket a támadásokat, viszont össze fogom gyűjteni, és közzé is fogom tenni őket.


SAJÁT HOZZÁSZÓLÁSAIM

Nagyon valószínű, hogy nem fogok minden egyes kérdésre, felvetésre reagálni. Ez semmiképpen sem a kérdező személye miatt eshet meg, nem is azért, mert esetleg jelentéktelen dologról van szó benne, és nem is az végett, hogy nincs rá válaszom, vagy nem tudnék rá válaszolni (mindenre van válasz), hanem egyszerűen szeretném fenntartani magamnak a jogot, hogy eldönthessem, hogy mi az, ami éppen érdekel, mi az, amivel foglalkozni szeretnék. Mivel elég kevés időm jut evvel az oldallal foglalkozni (családom és munkahelyem van, és iskolába is járok), és mivel szeretném minden egyes esetben a hozzászólásaimat átgondoltan megfogalmazni, ami ugye időt igényel, ezért kénytelen vagyok szelektálni. Az időhiányból az is következik, hogy nem tudok egyből mindenre választ adni, lehet, hogy egy-egy kérdésre, felvetésre csak napok múltán fogok válaszolni.


VITÁK, BESZÉLGETÉSEK KÖZZÉTÉTELE

A hozzászólások során kialakult, valamint az e-mailen lefolytatott vitákat, ha erre érdemesnek találom, külön közzé fogom tenni. Természetesen minden közzététel előtt a vitában résztvevő személyeket meg fogom kérdezni, hogy őket névtelenül, becenéven, vagy a saját nevükön említsem-e meg. El fogom előzetesen küldeni a blogra feltenni szándékozott írást nekik (ezért jó volna, ha mindenki megadna egy e-mail címet), és arra is módot adok, hogy esetleges nyelvtani vagy fogalmazásmódi helyesbítéseket tegyenek a saját hozzászólásaikban.
Ha valaki szeretne egy témáról egy alaposabb vitát lefolytatni, akkor azt javaslom, hogy ezt e-mailen keresztül tegyük meg. Viszont van négy olyan kitételem, hogy kikkel nem vagyok hajlandó vitába szállni:

1. Anti-katolikusokkal, akiknek megrögzött véleménye az, hogy a katolicizmus valami sötét, sátáni eredetű vallás, ők pedig önjelölt "prófétákként" gyűlölködve gondolnak minden olyan katolikus hittételre, amit nem tudnak elfogadni, vagy amit nem is értenek.
2. Az úgynevezett (!) "tradicionalistákkal" illetve "karizmatikusokkal", akik szintén önjelölt "prófétákként", szintén valami sátáni elfajzásból akarják "megmenteni" az Egyházat, és így saját lelkiségi irányzatukat járatják le. Több igazi hagyományőrző tradicionalista, ill. lelkes karizmatikus barátom van, akik úgy tudnak evangelizálni az Egyházon belül is, hogy valódi, sajátos értékeiket nem kényszerítik a másikra, valamint tisztában vannak azzal, hogy az Egyházat a Szentlélek vezeti a zsinatok (az összes egyetemes zsinat!) és a pápák által meghatározott úton, méghozzá magabiztosan és csalhatatlanul. Ez vonatkozik az ókorra, a középkorra, illetve a jelenkorra is.
3. Az úgynevezett "filozófusokkal", akik szcientizmusuk alapján felállított hipotézisekkel vonják kétségbe Isten, a Biblia, vagy az egyházi meghatározások alapját, vagy empirikus úton próbálnak falszifikálni transzcendens dolgokat. Ide értem azokat a liberális gondolkodókat is, akik relativista módon a szubjektumot tartják egyedüli igazságnak.
4. A komolytalanokkal, akik nem veszik komolyan a vitát, és csak saját szórakozásuk miatt akarnak bohóckodni.

Van három olyan téma is, amiről nem vitázom. Ez a saját felkészületlenségem miatt van.

1. Liturgikus kérdések. Ebbe beletartoznak a liturgia egyes mozzanatai, a története, ill. az egyházi zene témái.
2. Egyházjogi kérdések. Gondolok elsősorban házasságjogi, egyházfegyelmi kérdésekre.
3. Filozófiai kérdések. Itt a tomista, skotista és egyéb transzcendentális, perszonalista stb. filozófiai irányzatok közötti különbségtételek témáira gondolok.


A TÉMÁK

A blogra egyrészről azok az írások kerülnek fel, amelyek a "depositum" honlapon elérnek egy olyan stádiumot, hogy nagyjából késznek ítélhetők. Azért írom azt, hogy "nagyjából", mert lehet, hogy bizonyos idő elteltével (teológiai műveltségem remélhető fejlődése, újabb szempontok feltűnése, stb. miatt) változtatni, revideálni fogom őket. Ezt természetesen jelezni fogom mindig. A "depositumon" mindig a legújabb, legteljesebb változat fog fent lenni, a blogról azonban nem törlöm a régieket.
Az is lehet, hogy egy-két írást többször is felteszek, hogy a régebben megjelent írások ne vesszenek el az archívumban.
Másrészről pedig a viták anyagait teszem fel. Az is lehet, hogy a későbbiekben majd a hitvédelmet vagy a katolikus tanítást érintő aktuális témákról is megírom a véleményemet. De ez csak akkor fog megtörténni, ha a "depositum"-on lévő témák kifejtése nagyjából megtörtént már. Jelenleg ugyanis ez az elsőszámú célom.

Címkék: ,


Comments: Megjegyzés küldése<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?